Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Osuuskunta Noxit Group henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.10.2018. Viimeisin muutos 31.10.2018

1. Rekisterinpitäjä

Noxit Group, Lemminkäisenkatu 14, 20520 Turku, Y-tunnus 2784656-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lauri Ranta, lauri.ranta1@edu.turkuamk.fi, 0445969170

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun yhteydenottorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön vapaaehtoinen suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito,

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

Yhteydenottotietoja säilytetään maksimissaan 2 vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämä yksityisyyskäytäntö käsittelee tapaa jolla https://www.noxit.fi/ kerää, käyttää, ylläpitää ja julkaisee https://www.pointtiosk.fi/ sivuston (jatkossa, ”Sivusto”) käyttäjistä kerättyä tietoa (”Käyttäjä”). Tämä yksityisyyskäytäntö pätee Sivustoon ja kaikkiin sivuston https://www.pointtiosk.fi/ tarjoamiin tuotteisiin, palveluihin sekä palveluehtoihin Sivustolla.
https://www.pointtiosk.fi/ :n käytäntö on kunnioittaa yksityisyyttänne koskien kaikkea informaatiota, jota keräämme selaillessasi Sivustoa. Olemme kehittäneet tämän käytännön, jotta ymmärrätte miten keräämme, käytämme, kommunikoimme, julkaisemme ja hyödynnämme henkilötietojanne. Seuraava kiteyttää yksityisyyskäytäntöämme;

Keräämme henkilökohtaisia tietoja tarkoituksiin sisältäen, mutta ei rajoittuen seuraaviin:

* Kun Käyttäjät vierailevat tai kirjautuvat sivustolle, täyttävät lomakkeen, sekä yhteydessä muihin aktiviteetteihin, palveluihin, ominaisuuksiin tai resursseihin, joita tarjoamme Sivustollamme.

* Käyttäjiltä saatetaan pyytää, kun asiallista, nimeä ja sähköpostiosoitetta. Käyttäjät voivat kuitenkin vierailla sivustolla anonyymisti. Me keräämme henkilökohtaista identifiointi tietoa Käyttäjiltä vain heidän vapaaehtoisesti luovuttaessa vastaavaa tietoa meille. Käyttäjät voivat aina kieltäytyä luovuttamasta henkilökohtaista identifiointitietoa, mutta se saattaa estää joidenkin Sivuston ominaisuuksien käytön.

* Saatamme kerätä ei-henkilökohtaista identifiointitietoa Käyttäjistä heidän toimiessa Sivustomme kanssa. Ei-henkilökohtainen identifiointitieto saattaa sisältää selaimen nimen, tietokoneen mallin ja tekniset tiedot Käyttäjän yhteydenottotavasta Sivustollemme, kuten käyttöjärjestelmän, internet-palveluntarjoajan ja muuta vastaavaa tietoa.

Tämä Sivusto saattaa kerätä ja käyttää Käyttäjän henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– Personoidaksemme käyttökokemuksen:
Saatamme käyttää kerättyä tietoa ymmärtääksemme miten Käyttäjämme joukkona hyödyntävät Sivustolla tarjottuja palveluita ja resursseja.

– Kehittääksemme Sivuamme:
Saatamme käyttää Käyttäjien tuottamaa palautetta kehittääksemme palveluitamme.

– Järjestääksemme promootion, kilpailun, kyselyn tai muun Sivuston ominaisuuden.
Saatamme lähettää heidän suostumuksellaan Käyttäjille tietoa aiheista, jotka mielestämme voisivat kiinnostaa heitä.

– Lähettääksemme säännöllisiä sähköposteja.
Saatamme käyttää sähköpostiosoitetta lähettääksemme Käyttäjälle tietoa ja päivityksiä liittyen Sivustoon. Sitä voidaan myös käyttää Käyttäjän tiedusteluihin, kysymyksiin ja/tai muihin pyyntöihin vastaamiseen. Jos Käyttäjä päättää liittyä sähköpostituslistallemme, hän saa sähköposteja jotka voivat sisältää yrityksen uutisia, päivityksiä, vastaavia tuotteita tai palvelutietoa jne. Käyttäjä voi missä tahansa vaiheessa sanoutua irti tulevista sähköposteista. Sisällytämme sähköpostien loppuun yksityiskohtaiset irtisanoutumisohjeet tai Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä Sivustomme kautta.

Miten suojelemme tietojasi

Me käytämme asianmukaista tiedonkeräämis, varastointi ja prosessointi käytäntöjä, sekä turvallisuustoimenpiteitä suojellaksemme Sivustolla säilytettäviä henkilötietojanne luvattomalta käytöltä, muuntelulta, paljastamiselta tai tuhoamiselta.
Sivustomme on ohjeidenmukainen PCI haavoittuvaisuus standardien kanssa, luodaksemme Käyttäjille mahdollisimman turvallisen ympäristön.

Henkilötietojesi jakaminen

Me emme myy, vaihda tai vuokraa Käyttäjien henkilötietoja muille. Saatamme jakaa yrityskumppaneidemme, luotettujen yhteistyökumppaneidemme ja mainostajien kanssa geneeristä henkilötietoihin liittymätöntä tilastollista tietoa yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Muutokset tähän yksityisyyskäytäntöön
https://www.pointtiosk.fi/ pidättää oikeuden päivittää tätä yksityisyyskäytäntöä milloin tahansa. Julkaisemme aina mahdollisista muutoksista etusivullamme, muutamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun loppuun ja lähetämme teille sähköposti ilmoituksen. Kannustamme Käyttäjiä tarkkailemaan tätä sivua pysyäkseen tiedotettuna tavoista, joilla suojaamme keräämiämme henkilötietoja. Tiedostat ja hyväksyt vastuullesi tämän yksityisyyskäytännön säännöllisen seuraamisen pysyäksesi tietoisena muutoksista.