TIIMI

Tällä sivulla voit tutustua energiseen tiimiimme. Luistavan työnteon mahdollistamiseksi jokaisella on oma intohimoaan vastaava vastuualueensa. Ennen kaikkea toimimme kuitenkin tiiminä – toinen toistaan tukien ja auttaen.

Max Puhakainen
Team leader

Rauhallinen ja johdonmukainen Max sopii erinomaisesti Team leaderin rooliinsa. Sosiaalisuutensa vuoksi hän nauttii niin tiimityöskentelystä kuin asiakkaiden kohtaamisestakin. Max on kiinnostunut muun muassa markkinoinnista, tapahtumien järjestämisestä sekä kuluttajamyynnistä.Max on myös hallituksen jäsen.

Juha Vesterlund
Hallituksen puheenjohtaja

Juha on osuuskuntamme moniosaaja ja on kiinnostunut kaikesta markkinoinnin ja myynnin välillä. Etenkin tekninen tuottaminen on lähellä sydäntä. Juha on luonteeltaan tarkka ja sosiaalinen, nämä piirteet korostuvat myös hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Jonas Bezzour
Myyntivastaava

Jonas on kiinnostunut myynnistä ja toimiikin osuuskuntamme myyntitiimin vastaavana. Myyntihenkinen Jonas on iloinen sekä sosiaalinen, ja hän pyrkii mielellään etsimään tilanteisiin luovia ratkaisuja.

Jimi Lehto
Myynti

Jimi on motivoitunut myyntitiimin jäsen. Hänen vastuualueisiinsa kuuluu asiakashankinnat sekä myyntitiimin eri tehtävät. Joustava ja tunnollinen Jimi on kiinnostunut sekä myynnistä, että markkinoinnista. 

Lauri Ranta
Myynti

Lauri haluaa kehittää itseään monilla eri osa-alueilla. Hän kuuluu osuuskuntamme myyntitiimiin, mutta hänen kiinnostuksen kohteisiinsa lukeutuu myös markkinointi. Hän vastaakin osaltaan osuuskunnan verkkosivujen hallinnoinnista.

Katariina Tuominen
Talousvastaava

Suunnitelmallinen ja huolellinen Katariina on erityisesti kiinnostunut taloudesta sekä henkilöstöhallinnosta. Tällä hetkellä hän huolehtii osuuskunnan talousasioista osana taloustiimiä.

Ida Tuuva
Taloustiimi

Asiakaspalveluhenkinen Ida on työskennellyt aikaisemmin kirjanpidon parissa. Osuuskunnassa hän toimiikin taloushallinnon tiimissä. Ida on myös tulevaisuudessa kiinnostunut kehittymään henkilöstöhallinnon osa-alueella.

Roosa Vavuli
HR-vastaava, taloustiimi

Sosiaalinen ja tunnollinen Roosa on kiinnostunut henkilöstöhallinnon eri tehtävistä. Roosa onkin osuuskuntamme HR-vastaava ja luonteenpiirteiltään omiaan siihen tehtävään. Lisäksi Roosa kuuluu osuuskuntamme taloustiimiin sekä on hallituksemme jäsen.

Rickhard Donner
Markkinointivastaava

Rickhard on luonteeltaan kunnianhimoinen sekä innovatiivinen ja hänen laajat kiinnostuksenkohteensa käsittävät niin markkinoinnin eri osa-alueet, kuin myynnin ja johtamisenkin. Rickhard toimii osuuskuntamme markkinointitiimissä vastaavan roolissa. Lisäksi Rickhard on osa osuuskuntamme hallitusta.

Aleksi Tynjälä
Markkinointi

Avuliaan ja energisen Aleksin kiinnostuksenkohteisiin kuuluu niin markkinointi, kuin myyntikin.  Erityisesti Aleksia kiinnostaa erilaiset teknologiaan liittyvät laitteet sekä palvelut ja tuokin tätä osaamista esiin markkinointitiimin jäsenenä. Lisäksi Aleksi kuuluu osuuskuntamme hallitukseen.

Ada Avenius
Viestintävastaava, markkinointi

Adan kiinnostuksen kohteisiin lukeutuu niin viestintä, markkinointi kuin kirjallinen tuottaminenkin. Hän toimii osuuskunnan viestintävastaavana, työskennellen yhdessä markkinointitiimin kanssa. Adan vastuualueisiin kuuluu nettisivujen päivittäminen sekä visuaalisesta ilmeestä vastaaminen.

Zena Kagan
Markkinointi

Idearikkaan Zenan kiinnostuksenkohteisiin kuuluu markkinointi ja sen eri osa-alueet. Hän haluaakin kehittää itseään tällä saralla ja on näin ollen osa osuuskuntamme markkinointitiimiä. Zena on kiinnostunut vaikuttamaan ja onkin myös osuuskuntamme hallituksessa.

Kai Kuokkanen
Laatuvastaava, markkinointi

Osuuskunnan laatuvastaavana toimiva Kai on ulospäinsuuntautunut asiakaspalvelun ammattilainen. Kai on kriittinen analyytikko ja häntä kiinnostaa erityisesti itsensä kehittäminen, markkinointi ja verkostoituminen.